فارسی English
اخبار
گواهینامه ها
آمار سایت
  • نمایش های امروز : 469
  • نمایش های دیروز : 147
  • تعداد نمایش های این ماه : 8068
  • تعداد بازدیدکنندگان این ماه : 7554
  • کل نمایش ها : 1534025
  • کل بازدید کننده ها : 1378030
  • امروز : دوشنبه , 26 مهر 1400
نظر سنجی از مشتریان
اطلاعات شما :
نام و نام خانوادگی : *
شماره تماس : *
ادرس :
نام ارگان / سازمان : *
پیشنهادات و انتقادات شما : *
فرم نظر سنجی:
1. کیفیت اجرای کار انجام شده با توجه به اعلام نیازهای شما چه اندازه است ؟
عالی خوب قابل قبول ضعیف

2. میزان رضایت شما از زمانبندی انجام فعالیت ، طبق قرارداد چه اندازه است ؟
عالی خوب قابل قبول ضعیف

3. کیفیت طرح انجام شده با توجه به مفاد قرارداد چه اندازه است ؟
عالی خوب قابل قبول ضعیف

4. میزان رضایت شما از نحوه انجام پروژه و رعایت استانداردهای مرتبط به چه میزان است ؟
عالی خوب قابل قبول ضعیف

5. انعطاف شرکت در جهت اجرای قراداد را به چه میزان مثبت ارزیابی می کنید ؟
عالی خوب قابل قبول ضعیف

6. نظارت مدیران شرکت بر انجام فعالیتهای مورد نیاز برای قرارداد را به چه میزان مثبت ارزیابی می کنید ؟
عالی خوب قابل قبول ضعیف

7. کیفیت گزارشهای در طول انجام را به چه میزان مثبت ارزیابی می کنید ؟
عالی خوب قابل قبول ضعیف

8. در طول پروژه ، نحوه نظارت و بکارگیری تجهیزات و مصالح مصرفی تکنولوژی روز را به چه میزان مثبت ارزیابی می کنید ؟
عالی خوب قابل قبول ضعیف

9. نحوه رسیدگی به اصلاحات و تغییرات درخواستی را به چه میزان مثبت ارزیابی می کنید ؟
عالی خوب قابل قبول ضعیف

10. با عنایت به دیدگاه های فوق ، رضایت کلی خود از روند انجام قرارداد را به چه میزان مثبت ارزیابی می کنید ؟
عالی خوب قابل قبول ضعیف

3dots.ir