فارسی English
اخبار
گواهینامه ها
آمار سایت
 • نمایش های امروز : 350
 • نمایش های دیروز : 417
 • تعداد نمایش های این ماه : 2096
 • تعداد بازدیدکنندگان این ماه : 2028
 • کل نمایش ها : 1794276
 • کل بازدید کننده ها : 1628838
 • امروز : دوشنبه , 11 مهر 1401
 • مدیر عامل
 • نمونه
  سمت : مدیر عامل
  توضیحات : توضیحات نمونه جهت پست مدیر عاملی
 • نماینده مدیر عامل
 • رئیس دفتر مدیر عامل
 • مدیر فنی
 • سرپرست نظارت
 • کنترل
 • مسئول کالیبراسیون
 • سرپرست اجرایی
 • بازرسان
 • مدیریت بازرگانی
 • سرپرست امور مناقصات
 • سرپرست خرید
 • کارپرداز
 • مدیر مالی و اداری
 • سرپرست مالی
 • کارشناس حسابداری
 • مارشناس قرارداد ها
 • سرپرست اداری
 • مسئول کارگزینی
 • @@line_621@@
 • مسئول آموزش



3dots.ir